Jak powstała ekonomia i PKB?

W naturze człowieka jest funkcjonowanie w zbiorowiskach, wspólnotach, w których z czasami wykształcają się reguły oraz prawa oraz hierarchia ważności pojedynczych jego członków. Takie zorganizowane grupy zyskały nazwy populacji ludzkich. Ich cechą reprezentatywną jest również to, iż potrafią wytwarzać bądź pozyskiwać idealna na wspólny użytek.

Lepszy stopień zaaranżowania społeczności ludzkich charakteryzuje się między innymi zasadą opodatkowania dochodów wszystkich mieszkańców. Zdobyte w ten sposób środki przeznaczane są na zaspokojenie wymogów całej grupy, inaczej edukację, bezpieczeństwo, przewóz itp.

Zanim globalne opodatkowanie stało się standardem, funkcjonowały przeróżne inne systemy ekonomiczne – sprawdź znacznie więcej na parytet siły nabywczej. W czasach, kiedy tak właściwie jedną z norm odniesień międzyosobowych było niewolnictwo właściciel gospodarstwa rolnego, plantacji czy też innego biznesu korzystał z gratisowej pracy niewolników. Wynika z tego, iż był on posiadaczem nie tylko nieruchomości, urządzeń jednak i ludzi. Z niekiedy okazało się, iż ta na pozór wygodna pozycja plantatora, budowniczego lub również innego przedsiębiorcy posiada jedną zasadniczą wadę.

Ludzie zmuszani do pracy niewolniczej nie posiadają zadowalającej motywacji do wykonywania swych zadań słuszny szybko oraz dobrze, albowiem nie czerpią z tego jakichkolwiek zysków. Praca niewolnicza była wiec pracą zdecydowanie mało wydajną, a przymus i kary cielesne motywacją o wiele niższą niż wynagrodzenie. W czasie gospodarki feudalnej, właściciele znacznych posiadłości ziemskich byli też w pewnym stopniu właścicielami ludzi zamieszkujących należące do ich majątku wsie.

Chłopi zobowiązani byli pracować dla feudała, innymi słowy odrabiać tak oznaczaną pańszczyznę. Przypisani byli oprócz tego do swoich wsi i bez zezwolenia pana nie byli w stanie zmieniać miejsca, w którym żyli. W stosunku do niewolnictwa system feudalny był dla poddanych o tyle poprawniejszy, że nie sprzedawano ich na targach, jak zwierzęta robocze, nie oglądając się chociażby na rozbijanie małżeństw i rodzin.

A teraz przeczytaj coś jeszcze:

Dodaj komentarz