Kurs motorowodny, podzielony na część teoretyczną i praktyczną

Kurs motorowodny, rozdzielony na część teoretyczną i praktyczną odbywa się w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne skoncentrowane są wokół kwestii związanych z konstrukcją i obsługą jachtu motorowodnego. Można dowiedzieć się wszystkiego, co jest powiązane z wykonywaniem manewrów oraz innymi operacjami na wodzie. Omawiane są zagadnienia zgodne z wymaganiami Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Dzięki temu, kursy motorowodne można zdać bardzo dobrze, otrzymując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na doskonale przygotowanych oraz urządzonych jednostkach pływających, na których pływanie jest komfortem. Zajęcia w tej części dotyczą również prac bosmańskich w porcie, jak i odnoszą się do wykonywania manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs ukończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego.

W części teoretycznej egzaminu trzeba odpowiedzieć na siedemdziesiąt pięć zapytań. Żeby zdać, właściwej odpowiedzi trzeba udzielić na sześćdziesiąt pięć zapytań. W części praktycznej ma miejsce sprawdzian wzorowego wykonywania manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniona jest też zdolność kierowania załogą a także praca w roli załoganta.

Uzyskanie patentu na sternika motorowodnego daje upoważnienie do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do dwunastu m po morskich wodach wewnętrznych oraz po innego typu wodach morskich w strefie dwóch mil morskich od brzegu, w ciągu dnia.

Najważniejsze wiadomości w temacie kursu można wyszukać na stronie Sailing Camp. Na kursie obowiązują rozwiązania International Sailing Schools Association, lecz dopasowane do krajowych warunków. I dlatego rekomenduje się posiadać kompetencje w takim centrum szkoleniowym. Kursy są przystosowane indywidualnie do potrzeb kursantów, a jeśli pojawi się taka potrzeba, to wykonane są szkolenia indywidualne.br>

A teraz przeczytaj coś jeszcze:

Dodaj komentarz