Produkty ustrukturyzowane i dewizy jako metody inwestycyjne

Inwestowanie pieniędzy w nieruchomości było od zawsze z przyjemnością wybieraną metodą lokowania nadwyżek kapitału. Jest to jedno z o wiele bardziej opłacalnych sposobów inwestowania, a równocześnie obarczonych niedużym ryzykiem prawdopodobnej straty.

Teraz opłacalne jest nie inwestowanie kapitału w prawie wszystkie typy nieruchomości. Mogą to być lokale mieszkalne i lokale użytkowe przeznaczone pod wynajem, lokale do ewentualnej odsprzedaży w czasie wzrostu wartości nieruchomości, grunty rolnicze ofiarowane do dzierżawy, obszary leśne, place przeznaczone na najem przedsiębiorstwom transportowym i wiele innych. Jedną z odmian inwestowania w nieruchomości, która w ostatnich latach osiąga na popularności oraz zyskowności jest umieszczanie pieniędzy w grunty rolne i leśne.

W tych przypadkach nie ma obawy straty ulokowanych pieniędzy, bowiem wartość tych gruntów poniekąd nigdy się nie obniży, co potwierdza Roman Ziemian. Acz, posiadając tego typu nieruchomości wolno z nich czerpać dość gigantyczne dochody.

Mogą one pochodzić nie jedynie z możliwej odsprzedaży po wyższej cenie, jednak również z ich dzierżawy, czerpania pożytków z potencjalnych upraw, a w głównej mierze z dostępnych aktualnie nadzwyczaj obszernych dopłat unijnych dla rolników. Od wielu lat lokaty terminowe proponowane przez wszystkie banki były jedną z w największym stopniu kultowych form inwestowania pieniędzy poprzez osoby prywatne. Do wyboru kliencie banków mieli przeróżne lokaty, różniące się między sobą nie tylko okresem ulokowania pieniędzy, jakkolwiek jednocześnie wysokością oprocentowania.

Aktualną zasadą było uzależnienie wielkości oprocentowania od czasokresu lokaty. Im był Ib dłuższy, tym oprocentowanie było wyższe. W historii polskiej bankowości czas trwania lokat rozpoczyna się już od 1 (jednego) dnia. Rozciągłość trwania lokaty nie jest ograniczona, acz w największym stopniu atrakcyjne są lokaty z 3-miesięcznym lub też 6-miesięcznym czasem oszczędzania.

W minionych latach niezwykle rentowne były wyżek wspomniane lokaty jednodniowe. Urok dochodowości polegała na jednorazowym kwoty nie większej aniżeli 20 tysięcy złotych. W takich wypadkach zysk pochodzący z oprocentowania w przeliczeniu na 1 dzień nie naruszał 1 zł, w związku z czym zwolniony on był od obowiązku skarbowego – tzw. podatku belki.

A teraz przeczytaj coś jeszcze:

Dodaj komentarz